Black Ribbon

ภาพกิจกรรม

25/01/2016, 14:30
2-2558-51 กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ...
25/01/2016, 14:27
2-2558 กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ...
23/11/2015, 08:59
2015-11-23-01-59-57 นางพรรณทิพา ชินชัชวาล...
29/10/2015, 09:58
2015-10-29-02-58-43 นางพรรณทิพา ชินชัชวาล...
29/10/2015, 09:50
2015-10-29-02-50-39 นางพรรณทิพา ชินชัชวาล...
08/10/2015, 15:43
2015-10-08-08-43-28 นางพรรณทิพา ชินชัชวาล...
28/07/2015, 13:08
1-2558 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค...
23/06/2015, 11:04
2015-06-23-04-04-06 กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ...
23/06/2015, 10:57
e-exam กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ...

จำนวนผู้เข้าชม

051219
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
122
795
2828
51219

Your IP: 54.146.176.30
Server Time: 2017-02-22 15:18:48

 (。◕‿◕。) กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ยินดีต้อนรับ (。◕‿◕。)

 

 


ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปี 59

การจัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 59 หลักสูตร 51 ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (์N-NET) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานความพร้อมในการติดตั้งระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 2551

เอกสาร การประชุมชี้แจงการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

ขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ส่งข้อมูลคะแนนสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 59 หลักสูตร 51

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับ-ส่งต้นฉบับเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการประเมินผลระหว่างภาคเรียน หลักสูตร 51

การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/59 หลักสูตร 2551

แนวทางการดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

การดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี 2559

การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผังรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และ รายวิชาการเงิน

ตรวจสอบการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

การดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 59

แจ้งปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 51 ภาคภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

แนวทางการดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด

ผังการออกข้อสอบ 5 สาระ

ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การดำเนินการสอบการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/60 และ ครั้งที่ 2/60

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2559 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรายวิชาบังคับ)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2557 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2559

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปี 2559

ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2/2558 ภาคทฤษฏี